vacker-vy-ultrabred
Härom morgonen vaknade jag med en stark känsla av att världen står still.

Upplevelsen av att det klot vi trampar på, snurrar i den riktning vi går, är stor. Och nu när allt är stilla, har vi en möjlighet att påverka jorden att snurra i en annan riktning. Men en människa kan inte göra detta ensam. För att uppnå detta krävs en majoritet som strävar åt samma håll.

Kanske är det därför vi stannat, för att lika många människor går åt vardera hållet.

Jag ska förklara mig.

Under många många år har vi levt här på jorden och genomgått en stor evolution. Från att ha varit som en stor enhet har vi nu gått till att vara mer personifierade med egen identitet. Från att ha mycket olika värde och hierarkier, till att börja se människors lika värde.

Men tyvärr är det mer vad vi säger än hur vi verkligen bemöter och behandlar varandra. Det är som om det inte har sjunkit ända in. Det sitter för mycket hinder i vägen. Hinder i form av rädslor och präglingar, medvetna och omedvetna.

Tittar vi oss runtomkring i världen kan vi ändå se att något händer. Många diktatorer och förtryckare faller, ekonomin förändras, och fler och fler börjar göra det vi ska göra. Lyssna innåt och ta ansvar för oss själva och våra liv.

Det är också där  ”hemligheten” ligger. Att våga leva livet som du vill och inte efter vad andra tycker. Hur lycklig, rofylld, framgångsrik mm, mm du är och blir hänger inte på dina föräldrar, chefen, partnern, vännerna eller grannarna. Det hänger på dig och hur mycket du vågar följa din inre röst. Din Själ!

Jag upplever gång på gång att för att må bra och leva lyckligare måste vi börja värdesätta oss själva. Jag- mig själv. Du- dig själv. Genom att tillåta oss att älska oss själva och se att vi duger som den vi är öppnar vi också för acceptans inför varandra. Duger jag så duger du!

Dessa ord känner vi väl igen, men kan vi få dem att gå hela vägen igenom? Det gäller att hitta sitt sätt att ta sig bortom ”skramlet”- rädslorna och präglingarna. Jag har hittat mitt i Helmetoden. Vart finns ditt sätt?

Tack vare att fler och fler människor lever sitt liv i enlighet med sin själ, sitt rätta jag, förändras energierna. Och det är för att energierna på jorden förändras som jorden stannat. Inte så att själva rotationen upphör, utan mera energimässigt. Vi står i ett vägskäl.

Frågan är då- om vi tittar tillbaka på vart vi kommer ifrån, vill vi dit igen? Eller vill vi fortsätta denna evolution mot något positivare? Där vi får leva fritt, lyckligt och älska oss själva och varandra. Vilket håll vill du att jorden ska snurra?

Åt vilket håll vill du att ditt liv ska snurra?

Många pratar om jordens undergång- Jag skulle vilja prata om jordens Övergång!

Vi HAR en möjlighet att påverka.

Med detta vill jag inspirera dig att våga göra det du vill med ditt liv, så att du kan inspirera någon som inspirerar en annan osv. Tills jorden börjar snurra igen- I en positiv riktning för ett gott liv åt ALLA

Det handlar om dig-och alla tillsammans! Det har en betydelse vad du gör med ditt liv. Både för dig själv och för jorden/ cosmos.

Tills vi möts igen: Ha ett gott liv!
Kram Cecilia