Energierna blandas och ändras och mitt i allt detta står vi. Känner du av dem? Är du drabbad? Jag upplever att de allra flesta är påverkade på något sätt, på någon nivå. Fysiskt, psykiskt, själsligt, andligt eller helt enkelt på alla plan.

Det händer mycket i relationer både mellan parter och i relationen till oss själva. Många upplever förvirring, motsatskänslor och motsatsviljor på en och samma gång. Jag fick en bild av hur vår själsliga dimension jobbar för att komma närmare vår fysiska. Det blir som om vi är två delar på samma gång, som ännu inte lärt sig fullt ut att samarbeta. Själen jobbar på högtryck för att få oss att lyssna till den, till vårt sanna jag. Den kämpar för att vi ska släppa våra rädslor och våga följa våra innersta sanna viljor. För att vi till slut ska stå helt och hållet i oss själva i kärlek och trygghet, till oss själva först och främst, så att vi kan ge varandra i överflöd.

Men hur ska vi då hantera kaoset medan det pågår? Hur ska man hitta i sig själv vad som är den sanna vägen? Hur ska vi kunna släppa våra själsliga falska sanningar som skapar våra rädslor och hindrar oss att koppla ihop kropp och själ? För mig handlar det om en inre dialog mellan mig själv och mitt högre jag, själen eller om du vill gud som en villkorslös kärleksenergi. Vi måste våga lyssna inåt och möta oss själva, möta det som bor där vare sig det är sant eller falskt. Lära oss att sortera och plocka fram den unika fantastiska älskvärda människan som bor därinne i dig. Möta dig själv med kärlek och respekt.

Det är inte enkelt, det är ett jobb, en resa. Men det är värt varje steg för vinsten i det är dig själv i större och större proportion. Så våga stå i stormen, våga svaja med och sök vidare efter fäste tills du står stadig och stabil. I ett med dig själv!

Vill du lära dig hur du öppnar din inre dialog? Vill du lära dig möta och lösa upp dina rädslor och blockeringar? Passa på 14-16/11 då har du chansen via Cecilias Hälsosmedja’s workshop!

Varmt välkommen!